Ducosun Cubic

DUCOSUN CUBIC

DucoSun Cubic je k dispozici s fixními nebo elektricky nastavitelnými lamelami. Montují se do podpůrného systému (buď vodorovně nebo svisle). V závislosti na typu ,jsou namontovány v pevném  úhlu 0 ° nebo 90 °. Spolu s pravoúhlým tvarem lamely, tvoří velmi čistý design. V případě úplného zavření lamel dojde k poskytnutí vysoké ochrany proti slunci.

- Čistá pravoúhlá geometrie lamel 

- Uzavřené stínicí lamely a tvář fasády jsou v souladu, a proto tvoří dokonalý celek

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY