PROJEKCE

Nedílnou součástí poskytovaných služeb je projekční podpora pro investory, projektanty a architekty.

 

        

 

Poskytujeme nejen základní  technické informace o námi nabízených výrobcích , ale po dohodě také projekční podporu v řešení technických detailů a návazností na ostatní stavební prvky. Pokud jsme přizváni k řešení  požadavků na stínění či ventilaci již v projektové fázi  bývá jednodušší najít správnou variantu či kombinaci funkčnosti, architektonického souladu i ekonomického řešení.